31.08.2017

Lauren Huret, Deep Blue Dream III (Swamp Version), 2016. Foto: Hunter Longe. Courtesy of the artist

Fernisering 17:00–21:00

EX SITU. SAMPLES OF LIFEFORMS

Copenhagen Contemporary, CHART ART FAIR og Basel by inviterer til åbningen af den internationale gruppeudstilling EX SITU. SAMPLES OF LIFEFORMS. Find åbningen på Facebook her.

CCs vinbar La Halle byder på et glas vin i døren og entreen er gratis.

Ex Situ. Samples of Lifeforms er en international gruppeudstilling med kunstnere og værker, der beskæftiger sig med de konstant skiftende livsbetingelser for forskellige former for liv på planeten Jorden i dag. I en tid med stadigt hastigere forandringer i de globale økosystemer mister og forlader mange mennesker og dyr deres naturlige levesteder. Udstillingen afspejler denne uregerlige tilstand præget af migrerende arter, der forsøger at tilpasse sig en ny verden, hvor natur, kultur og teknologi er uløseligt sammenvævede.

Udtrykket ‘ex situ’ betyder ‘off-site’, forflyttet fra et sted til et andet. Begrebet bruges af biologer om bevaring af dyr og planter i menneskeskabte miljøer. Udstillingen søger at gentænke kunstcenteret CC, der er en postindustriel boks ved vandet i Københavns havn – ikke ulig en stor tank. Under udstillingen vil stedet antage karakter af et akvarium eller, i bredere forstand, et såkaldt vivarium, dvs. et kunstigt genskabt miljø for liv både under og over vandoverfladen.

I udstillingen vil helt nye samt eksisterende installationer i stor skala indgå i samspil med mindre, mere intime værker. Nogle af bidragene gransker forskellige livsformer så som vandmænds livscyklus eller mandskabets arbejdsrutiner på et fragtskib. Andre værker beskæftiger sig med betingelser for livets opretholdelse såsom jord og ikke mindst vand i en tid, hvor vandreserver udtømmes, verdenshavene forsures, vandstanden stiger, og masseudryddelse truer og tvinger mennesker og andre arter på flugt. Værkerne i Ex Situ præsenterer med andre ord en række betingelser og former for liv, som beskueren kan betragte ligesom et akvarium – blot befinder vi os ikke længere uden for men inden i det.

Fire kuratorer – Alice Wilke og Claire Hoffmann (Basel) samt Jannie Haagemann og Toke Lykkeberg (København) – har samarbejdet om udstillingen, der består af værker af talentfulde og lovende kunstnere fra Schweiz og fra en skandinavisk kontekst.

Udstillingen er et resultat af et kultursamarbejde mellem Basel by, den schweiziske ambassadør i Danmark, CHART og Copenhagen Contemporary.