Vertigo

EKKO

01.–24.02.2019

EKKO er et auditivt og visuelt lysværk af kunstnergruppen Vertigo præsenteret af Copenhagen Contemporary og Cph Light Festival i samarbejde med Refshaleøens Ejendomsselskab.

Den stedsspecifikke installation udspiller sig i fire lysmaster fra det gamle skibsværft Burmeister & Wain (B&W) på pladsen foran Refshaleøens svejsehal, der i dag huser Copenhagen Contemporary.
De fire lysmaster er 30 m. høje og markerer hver sit hjørne af den gamle bedding, hvor de kæmpe industriskibe blev bygget. I sin storhedstid producerede B&W som Danmarks største arbejdsplads skibe i døgndrift, og den evigt oplyste ø var synlig fra hele byen.

Vertigo fremhæver på ny Refshaleøen i den københavnske horisont ved at genfortolke det lys, der tidligere var karakteristisk for området – som et visuelt ekko af fortiden.
EKKO genopliver øens oprindelige fire lyssøjler og oplyser det nylige liv, der nu fylder det gamle værftsområde med kultur og leben.

Hver lysmast udgør ligeledes en lydkilde tæt sammenkoblet med lyssiden af værket. 27.000 lysende LED-punkter bevæger sig spektakulært til et auditivt spektrum, der spænder fra hurtige, korte toner til bløde flydende klangflader i et pulserende loop.
Den visuelle og auditive oplevelse er inspireret af skibsværftets svejseflamme fra det inderste blå i flammen til det yderste orange skær. Oplevelsen af værket er således todelt, da den ene side alene kan opleves på nært hånd og den anden kan ses fra Københavns bytage så langt som fra Bispebjerg.
___

EKKO er udendørs og kan opleves gratis hver dag i perioden 01.02–24.02.2019 kl. 18-24.
___

VERTIGO er et kunstnerkollektiv bestående af Frederik Hilmer Svanholm, Vibeke Bertelsen og Mikkel Meyer, og er kendt i både ind- og udland for deres måde at benytte ny teknologi til at skabe omsluttende installationer med lys og lyd. De har blandt andet opnået stor omtale med installationen The Wave, der har været vist på Ofelia Plads i København, i London, Liverpool og senest i Athen.

___

EKKO is an auditive and visual light work by the artist group Vertigo, presented by Copenhagen Contemporary and Copenhagen Light Festival in collaboration with the Refshaleøen Island’s Property Association.

The site-specific installation unfolds in four light columns from the former shipyard Burmeister & Wain (B&W) on the square in front of the Refshaleøen Island Welding Hall, now home to the international art centre Copenhagen Contemporary.

The four light columns measure 30m in height and each marks a corner of the slipway where the giant industrial ships were built. In its heyday, B&W was Denmark’s largest workplace, producing ships round the clock and the constantly illuminated island was visible all over the city.

Vertigo brings renewed focus to the Refshaleøen Island on the Copenhagen horizon by reinterpreting the light that formerly characterised this area – visually echoing the past.

EKKO revives the island’s original four light columns and illuminates the present-day cultural and bustling life now unfolding in the old shipyard area.

Each light column is also a sound source coupled to the work’s lighting. A total of 27.000 luminous LED points flash spectacularly in sync with the auditive spectrum spanning from brief notes to soft flowing sound images in a pulsating loop.

The visual and auditive experience is inspired by the shipyard welding flame – from the blue centre to the outer orange glow. Thus, the experience of the work is twofold: one side can only be experienced at close hand while the other is visible from Copenhagen’s city roofs as far away as Bispebjerg.
___

EKKO is an outdoor work and can be experienced free of charge every day during the period 1 February – 24 February 2019 between the hours 18 and 24.
___

VERTIGO is an artist collective consisting of Frederik Hilmer Svanholm, Vibeke Bertelsen, and Mikkel Meyer and is acclaimed at home and abroad for their way of applying new technology to create immersive installations using light and sound. They earned much media coverage with their installation The Wave shown at Ofelia Plads in Copenhagen and also in London, Liverpool, and, recently, in Athens.