Ex Situ. Samples of Lifeforms

01.09.–26.11.2017

Lauren Huret, Deep Blue Dream III (Swamp Version), 2016. Foto: Hunter Longe. Courtesy of the artist

Lena Maria Thüring, Gardien de la Paix (GPX), 2011. HD video, 18 min, video still. Courtesy of the artist

Martin Erik Andersen, 2015. Courtesy Galleri Susanne Ottesen

Roni Horn: Untitled #1, 1998. Iris printed photograph on Somerset satin paper. Courtesy of the artist. Private collection

Alan Bogana, Crystal Fire, 2015. Triple synched video installation. Installation view, Kunsthaus Langenthal. Courtesy of the artist

Pedro Wirz, Ovo por Olho, 2016. Balloon, latex, textile, branches. Courtesy of the artist

A Kassen
Martin Erik Andersen
Alan Bogana
Tacita Dean
Roni Horn
Lauren Huret
Dominique Koch
Lena Maria Thüring
Keith Tyson
Hannah Weinberger
Pedro Wirz

Ex Situ er en international gruppeudstilling med kunstnere og værker, der beskæftiger sig med de konstant skiftende livsbetingelser for forskellige former for liv på planeten Jorden i dag.
I en tid med stadigt hastigere forandringer i de globale økosystemer mister og forlader mange mennesker og dyr deres naturlige levesteder. Udstillingen afspejler denne uregerlige tilstand præget af migrerende arter, der forsøger at tilpasse sig en ny verden, hvor natur, kultur og teknologi er uløseligt sammenvævede.

Udtrykket ‘ex situ’ betyder ‘off-site’, forflyttet fra et sted til et andet. Begrebet bruges af biologer om bevaring af dyr og planter i menneskeskabte miljøer. Udstillingen søger at gentænke kunstcenteret CC, der er en postindustriel kasse, ikke ulig en stor tank, ved vandet i Københavns havn. Under udstillingen vil stedet antage karakter af et akvarium eller, i bredere forstand, et såkaldt vivarium, dvs. et kunstigt genskabt miljø for liv både under og over vandoverfladen.

I udstillingen vil helt nye samt eksisterende installationer i stor skala indgå i samspil med mindre, mere intime værker. Nogle af bidragene gransker forskellige livsformer så som vandmænds livscyklus eller mandskabets arbejdsrutiner på et fragtskib. Andre værker beskæftiger sig med betingelser for livets opretholdelse såsom jord og ikke mindst vand i en tid, hvor vandreserver udtømmes, verdenshavene forsures, vandstanden stiger, og masseudryddelse truer og tvinger mennesker og andre arter på flugt. Værkerne i Ex Situ præsenterer med andre ord en række betingelser og former for liv, som beskueren kan betragte ligesom et akvarium – blot befinder vi os ikke længere uden for men inden i det.

Udstillingen er et resultat af et kultursamarbejde mellem Basel by, den schweiziske ambassadør i Danmark, CHART og Copenhagen Contemporary.

Fire kuratorer – Alice Wilke og Claire Hoffmann (Basel) samt Jannie Haagemann og Toke Lykkeberg (København) – har samarbejdet om udstillingen, der bl.a. består af værker af talentfulde og lovende kunstnere fra Schweiz og Skandinavien.