Photo: Anders Sune Berg

Kontakt

Copenhagen Contemporary

Trangravsvej 10–12
1436 København K

Tlf: +45 2989 7288
Email: contact@cphco.org

Medarbejdere

Projektdirektør

Jens Erik Sørensen

mag.art. i kunsthistorie

+45 4013 5255

Seniorkurator

Jannie Haagemann

cand.mag. i moderne kultur

+45 3146 3003

Seniorkurator

Janna Lund

mag.art. i kunsthistorie

+45 2091 3199

Kuratorassistent

Anna Gregersen

BA i kunsthistorie

+45 3054 7438

PR og Kommunikationsmanager

Ida Maj Ludvigsen

cand. mag. i Visuel Kultur

+45 60219321

Læring og Oplevelse

Louise Hægg Bysted

cand.mag. i moderne kultur og kulturformidling

+45 29246311

Event Manager

Rune Finseth

stud. cand. mag. i kunsthistorie

+45 6080 4983

Arkitekt

Anne Dorthe Vester

arkitekt MAA

+45 5136 9708

Butikschef

Thilde Gai Fangel

+ 45 28250523

Accountant

Christine H. Hoeck

+45 2244 9939

Teknisk chef

Andreas Bertilsson

+45 6021 4195